Poradnia Lekarza Rodzinnego w Kobiernicach


PostHeaderIcon Nieobecni są najbliżej

Dodał: Rafał Waligóra 2015-11-25

Pragniemy wyrazić wyrazy głębokiego współczucia dla naszego Kolegi Bogdana Czauderny,  z powodu śmierci Ojca

 

Dyrektor i pracownicy  Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

 

 

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w dniu 26.11.2015 o godz.14.30 w kościele w Małych Kozach

do góryDo góry

PostHeaderIcon Child Alert

Dodał: Rafał Waligóra 2015-11-24

do góryDo góry

PostHeaderIcon Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dodał: Rafał Waligóra 2015-11-18

Bielskie Pogotowie Ratunkowe zaprasza do składanie ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnychw okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.w następujących rodzajach:

- Zespoły specjalistyczne ratownictwa medycznego

- Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

- Poradnia Lekarza Rodzinnego w Kobiernicach

 

 

Dokumenty do pobrania

do góryDo góry

PostHeaderIcon Zimno zabija, nie bądź obojętny

Dodał: Rafał Waligóra 2015-11-17

do góryDo góry

PostHeaderIcon 2 Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy

Dodał: Rafał Waligóra 2015-11-09

Klub Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi PCK "Dar Życia" przy oddziale rejonowym PCK w Bielsku-Białej, Bielskie Pogotowie Ratunkowe oraz Beskidzka Grupa GOPR

PRAGNĄ SERDECZNIE ZAPROSIĆ NA :

2 Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy, 
które odbędą się w dniach 24-26 stycznia 2016 na terenie miasta Szczyrk i Bielska-Białej.

To kolejna edycja ubiegłorocznych zawodów.
W tym roku po raz kolejny do rywalizacji staną niepełnosprawni ratownicy, którzy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób są gotowi na wszystko! 
Zapominając o swoich niepełnosprawnościach udzielać będą pierwszej pomocy przed medycznej zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji podczas symulowanych akcji ratowniczych! 

do góryDo góry

PostHeaderIcon Światowy Dzień Udaru Mózgu

Dodał: Rafał Waligóra 2015-10-29
Na 29 października 2015 roku przypada Światowy Dzień Udaru Mózgu. Pierwsze obchody miały miejsce w 2006 roku, a ich pomysłodawcą jest World Stroke Organization. W ten dzień roku tym bardziej warto szerzyć wiedzę na wagę życia.

do góryDo góry

PostHeaderIcon UWAGA CZAD

Dodał: Rafał Waligóra 2015-10-29

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Główną przyczyną zatruć czadem – tlenkiem węgla są:

 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe (szczelnie zamknięte okna w pomieszczeniach w którym następuje spalanie gazu lub innych paliw). Najczęściej do wypadków związanych z zatruciem czadem dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa czy gazowy podgrzewacz wody;
 • niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie  przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności - pęknięcia, wykruszenia,
 • braku ich konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych – nie dokonuj przeróbek kominów na własną rękę,

Pamiętaj, nie zaklejaj kratek wentylacyjnych ani okien!

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku oraz co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2.

Dodatkowo w myśl przepisów przeciwpożarowych w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:  

 •  od palenisk opalanych paliwem stałym - CO NAJMNIEJ RAZ NA 3 MIESIĄCE;  
 •  od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - CO NAJMNIEJ RAZ NA 6 MIESIĘCY;  
 •  od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU JEŚLI PRZEPISY MIEJSCOWE NIE STANOWIĄ INACZEJ.

W wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Państwowa Straż Pożarna prowadzi systematyczne czynności kontrolne w zakresie prawidłowości eksploatacji instalacji użytkowych, w tym również czyszczenia przewodów kominowych.

Na przykład w roku 2008, w 9154 obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, w tym w 1382 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, stwierdzono przypadki niewłaściwego użytkowania instalacji użytkowych, w tym braku czyszczenia przewodów kominowych.

Pozytywne efekty przynoszą wspólne przedsięwzięcia podejmowane ze środowiskiem kominiarskim w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Może to wynikać z braku dopływu zewnętrznego powietrz do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu (lub innych paliw). Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach w których okna są szczelne lub uszczelnione na zimę.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny 
  i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej,
 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).


Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.  metodą usta – usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

Gdy poczujesz gaz:

 • zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,
 • powiadom sąsiadów,
 • nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
 • nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
 • zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
 • otwórz szeroko okno,
 • wyjdź na zewnątrz budynku.

Pamiętajmy!

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

 

Zachęcamy do montowania w mieszkaniach czujników czadu i dymu. 

Opracowano na podstawie materiału KG PSP: http://www.straz.gov.pl/data/other/czad.htm

do góryDo góry

Poprzednie wiadomości:

PostHeaderIcon Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Życzenia  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Odchody Dnia Ratownictwa Medycznego  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Podziękowania  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon XIV Otwarte Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Wizyta w Szkole Podstawowej nr.1 im.Królowej Jadwigi w Łodygowicach  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Podziękowania  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Piknik rodzinny w Straconce  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Podziękowania dla załogi zespołu S0603  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Jak prawidłowo zgłaszać wypadek?  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Kolejne podziękowania  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Podziękowania od Pacjenta  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Konkurs na stanowisko dyrektora  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Podzękowania  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Nowe karetki w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Kolejny sukces  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Lista części do sprzedaży części zamiennych  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Podziękowania  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Uwaga! udar mózgu  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Bielskie Pogotowie Ratunkowe na XVI Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki  Czytaj więcej...

do góryDo góry
Dane Kontaktowe
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
43-300 Bielsko-Biała
ul. Emilii Plater 14
Email: Sekretariat

Administracja:
Tel: (33) 815-90-45
(33) 815-90-46

Dyspozytornia medyczna:
Tel:999

Transport medyczny:
Tel:(33) 812 44 48

Nocna i świąteczna pomoc:
Tel:(33) 812 44 48

Fax: (33) 811-74-47
Mistrzostwa Zimowe
mistrzostwa
Linki
bip
powiat bielski
NFZ Katowice
Ankieta dla pacjenta
Ankieta dla pacjenta
Certyfikaty
iso